Avís legal

1. PROTECCIÓ DE DADES I POLITICA DE PRIVACITAT

LA FEDERACIÓ D'ASSOCIACIONS DE COMERCIANTS DE L'EIX COMERCIAL DE LLEIDA l'informa que per mitjà d'aquest lloc web es recullen dades de caràcter personal necessàries per a la gestió i manteniment dels nostres serveis. Aquestes dades són incloses en els nostres fitxers que es troben degudament inscrits al Registre de l'agència Espanyola de Protecció de Dades.

Sense perjudici de les finalitats que en cada cas s'indiquin, aquesta informació serà guardada i gestionada amb la seva deguda confidencialitat, aplicant les mesures de seguretat del Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre.

LA FEDERACIÓ D'ASSOCIACIONS DE COMERCIANTS DE L'EIX COMERCIAL DE LLEIDA respecta la privacitat dels seus usuaris a Internet i considera primordial la protecció de totes les activitats que es realitzen a Internet. L'entitat es compromet a manipular tota la informació proporcionada per l'usuari amb la major cura i de manera responsable especialment a col·laboradors i tercers.

LA FEDERACIÓ D'ASSOCIACIONS DE COMERCIANTS DE L'EIX COMERCIAL DE LLEIDA no assumeix responsabilitat de tercers sempre que no se'ns indiqui expressament.

 

2. Recopilació, tractament i utilització de dades personals

LA FEDERACIÓ D'ASSOCIACIONS DE COMERCIANTS DE L'EIX COMERCIAL DE LLEIDA recopila, emmagatzema i processa dades personals d'acord amb les disposicions legals vigents. La finalitat de la recollida de dades serà la sol·licitada en cada cas i per associar-se a la Federació d'associacions de Comerciants de l'Eix Comercial de Lleida.

L'usuari autoritza de forma expressa l'enviament d'informació dels nostres productes i serveis.

L'usuari podrà exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició enviant un correu electrònic a eix@eixcomerciallleida.com indicant el dret que desitja exercir.

 

3. Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic

En compliment amb el article 10 de la Llei 34/2002, de l'11 de juliol, de serveis de la Societat de la Informació i Comerç electrònic (LSSICE) s'exposen a continuació les dades identificatives de l'empresa.

  • Denominació social: Federació d'associacions de comerciants de l'Eix Comercial de Lleida
  • Domicili social: C/Major 56, 2on pis 25007 – LLEIDA
  • CIF: G25425406
  • Registre Municipal d'associacions: ordre 838
  • Correu electrònic: eix@eixcomerciallleida.com
  • Telèfon: 699 185 901